We bestaan dit jaar 10 jaar, een mooi moment om de activiteiten tot heden onder elkaar te zetten:

De stichting is, opgericht in 2006,  in eerste instantie gericht op activiteiten in The Gambia in West-Afrika. 

In juni 2008 werd voor het eiland Jinack een gloednieuwe Toyota Landcruiser-  in bush-uitvoering –  afgeleverd. Nooit meer zou men bij calamiteiten, patiënten, lopend over een twintig kilometer lange zandweg hoeven te vervoeren.

Het tweede project van de stichting was het realiseren van een 10beds-kliniek op dit eiland in Gambia. De kliniek werd in juli 2009 in gebruik genomen en functioneert uitstekend. De stichting verzorgt het onderhoud.

Een toekomstige dokter voor het eiland is inmiddels aan het eind van zijn studie gekomen op de Universiteit in Gambia, het laatste jaar is begonnen. Contractueel is met hem en  de Overheid vastgelegd, dat hij daarna voor minimaal vijf jaar op het eiland geplaatst zal worden.

Tegelijkertijd gingen we een samenwerking met het Ministry for Education (MoBSE) aan, vanwege het nauwelijks bestaan van onderwijs op Jinack.  Nu in 2016 werken er zeventien leraren, waarvan de nodige, inclusief het hoofd van de school, in een in 2012 nieuw opgeleverd appartement-gebouw, wonen. 

In 2010 begon een ander project: het Bakindiki Koto Farm project. Een moeizaam en taai project, gevolgd door een ernstige droogte leidde dit tot een voorlopige stop van dit project, in oktober 2014. Wel startten we een uienzaadproject, een revolving fund, voor de vrouwen van de Kutejumbulu vereniging.

Samenwerking werd eind 2014 gezocht met de Permanent Secretary van Agriculture, die hulp toezegde voor het farm-project.. Waarna voor het seizoen 2015-2016 vier hectare sesam zaad werd geplant. 

In 2014 werd, toen het onderwijs inmiddels goed liep, wederom met MoBSE aangevangen met het ver/bouwen van de schoolgebouwen. De overhead leverde een nieuw gebouw met drie lokalen, wij een nieuw gebouw met vijf. Beide partijen leverden een toiletblok met 6 toilets. Inmiddels werd door ons een nieuw dak  op een bestaand gebouw en een omheining gerealiseerd.

Voor 2016 staat een grootscheepse renovatie van een vierde gebouw op stapel.

Inmiddels is de school “gegroeid” van Basic, naar Secondary Basic en vervolgens naar Upper en Senior Secondary School! Twaalf jaar onderwijs is nu mogelijk waar in 2006 niets noemenswaardig aan onderwijs was! 

Dit schoolproject, voor onze stichting 2BaB dus  bestaande uit drie fasen, wordt uitgevoerd in samenwerking met Wilde Ganzen. Aan het derde gedeelte van het project neemt ook de ASN Foundation deel.

Heel recent werd door een relatie een Mercedes 230 4×4 cadeau gedaan, die inmiddels in Gambia is aangekomen: een mooie aanwinst voor onze lokale activiteiten.

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.