Onderwijs

2014, tijd voor  ons nieuwe project: de realisatie van een schoolgebouw op het eiland Jinack, waar onze stichting actief is.

Hieronder volgt een korte beschrijving van onze activiteiten op het eiland:

Het eiland Jinack ligt voor de kust van Gambia, in de delta van de Gambia River. Het eiland heeft ca. 2000 bewoners, die het voorheen moesten stellen met zeer beperkte tot geen voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. 

Stichting 2BaB Foundation werd opgericht in 2006, in eerste instantie om de gezondheidszorg op het eiland te verbeteren. We hebben inmiddels zelfstandig veel activiteiten ontplooid maar ook veel samenwerkingspartners gevonden bij de overheid en hen zover gekregen om een bijdrage te leveren. Mede door onze constante aanwezigheid, vriendelijke verzoeken en daar waar nodig, beleefde pressie, zijn er aanvullend de nodige successen voor Jinack gerealiseerd.

Nadat in 2008 onze bush-ambulance in gebruik kon worden genomen, werd op verzoek van de bewoners en onze partnerorganisatie, de vrouwenvereniging Kutejumbulu, in de zomer van 2009 door ons een gezondheidskliniek (met 10 bedden) gebouwd op het eiland, die succesvol en zorgeloos functioneert. In 2010 zijn we gestart met een landbouwproject op 15 hectare grond. Vrouwen zijn met onze hulp elk jaar actief in uienteelt. We hebben openbare toiletten kunnen realiseren om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook de eerste (nieuwe) afgesloten waterput is sinds vorig jaar een feit.

We hebben de weg van de highway naar het eiland laten verbeteren, een zandpad werd vervangen door een gravelweg. We hebben inmiddels 5 jaar een “eigen” huisarts in opleiding op de lokale medische faculteit. We scheppen werkgelegenheid in administratie, clinic, ambulance-vervoer en op de boerderij, alsmede tijdens bouwactiviteiten, zoveel mogelijk ingevuld door inwoners van Jinack. 

Daarnaast hebben we stevig onderhandeld met de overheid over het lerarentekort op het eiland en inmiddels zijn er een 11-tal leraren op het eiland aangesteld, zodat de inmiddels 364 leerlingen gebruik kunnen maken van goed onderwijs. Sinds 2013 staat er een nieuw gebouw t.b.v. de lerarenhuisvesting. 

Na een recente uitbreiding met een drietal leraren, is er straks sprake van full Basic Cycle onderwijs. Onze “eerste lichting” scholieren stroomt deze zomer, na zes jaar basis-onderwijs, naadloos door naar het volgende niveau; de toegevoegde groepen 

7 t/m 9: het zogenaamde upper basic onderwijs. 

Zo hebben zij straks minimaal 9 jaar onderwijs genoten; terwijl er kort geleden nog nauwelijks sprake was van serieus onderwijs. En op een enkeling na gaan alle meisjes op het eiland nu naar school, wat in Afrika geen vanzelfsprekendheid is!

Hoe nu verder?

Het wordt nu dringend tijd voor fatsoenlijke schoolgebouwen en meer ruimte. Met name een van de twee bestaande gebouwen is die naam niet waardig; overigens worden door de beperkte ruimte de lokalen nu ‘dubbel’ gebruikt, wat wil zeggen dat de school als het ware een tweeploegendienst draait. Desondanks eindigde bij een recente kwaliteitsmonitoring “onze” school op de eerste plaats van het district en zelfs derde van de hele provincie Kerewan!

Wij zijn nu een nieuwe bijzondere overeenkomst aangegaan met de overheid; er is inmiddels begonnen met de bouw van drie lokalen, als tegenprestatie leveren wij een gebouw met vijf lokalen. Daarnaast zal zowel onze stichting als de overheid een toiletgebouw met zes wc’s laten bouwen, waarbij de overheid aanvullend nog voor een lerarenkamer zal zorgen.

Wij gaan voor deze bouwwerkzaamheden uit van een totaalbudget van € 62500,–, waarbij bij succesvolle fondsenwerving, bij voorbaat, om instemming wordt gevraagd om voor het project, ter plaatse, schoolmeubilair en –materiaal aan te schaffen.

Wij vragen nu om een financiële bijdrage om deze plannen te kunnen realiseren, waarbij het van belang is te weten dat Wilde Ganzen voor elke euro die wij inzamelen een garantie heeft afgegeven voor een toeslag van € 0,55. Dit geeft onze project nog meer zekerheid, naast de inmiddels door de overheid gestarte bouw van de school!

Het projectnummer van Wilde Ganzen luidt: 2015.0112.

Graag ben ik bereid het project ook persoonlijk toe te lichten. Ik hoop van harte dat je ons project (wederom)  kunt ondersteunen.

Je bijdrage kan, onder vermelding van project- en activiteitennummer  en “Onderwijs Jinack 2BaB” ,direct worden overgemaakt naar rekening NL53INGB00000 40 000, tnv Wilde Ganzen, Hilversum.

Overmaking naar onze eigen stichting is uiteraard ook van harte welkom, 

Rekening NL24FVLB0260.453.315 tnv Stichting 2BaB Foundation, Naarden.

 

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.