Gambia

 

The Gambia is een van de armste landen in ontwikkeling; niet voor niets zijn wij gefocust op het eiland Jinack in The Gambia.

De levensomstandigheden in dit voornamelijk agrarische land met ruim 2.2 miljoen inwoners, zijn regelmatig minimaal en vaak primitief: drinkwater zo uit gegraven putten, huisjes van leem en slapen op de vloer; zeker in de binnenlanden. 

Uit publicaties van de UNDP/2020 , onderdeel van de Verenigde Naties, valt op te maken dat men The Gambia rangschikt in de laagste regionen wat betreft menswaardige omstandigheden. Van alle 189 landen staat Gambia op plaats 172, net voor Ethiopië . Het is ook een van de armste. Op de lijst van infant mortality staat het land op plaats 7! Het BBP/Capita cijfer luidt 778USD!!

Voor meer detailinfo over Gambia, bezoek ook the worldfactbook op www.cia.gov en kijk op de Gambia hulp startpagina.

 

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.