Donateurs

 

Na kennisname van de oprichting en doelen van Stichting 2BaB Foundation zegden de onderstaande partijen hun medewerking toe; soms in de vorm van kostenloze assistentie, door giften in natura, door financiele ondersteuning of activiteiten om tot fondsenwerving te komen.

 

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.