De kliniek in Jinack Kayateh

 

Bekijk hier de Kliniek in Google Maps

De insteek vanaf dag een is geweest om voor een periode van minimaal 10 jaar deze faciliteit draaiende te kunnen houden. Planning is dus van essentieel belang.

Om full-time medische zorg te kunnen realiseren is allereerst een bouwplan opgesteld dat voldoet aan de volgende geformuleerde basiseisen:

  • Huisvesting voor  bezoekende nurses-practitioners-specialists
  • Meerdere patients wards, totaal voor 10 bedden
  • Aparte spreekkamer/office
  • Aparte pharmacy
  • Afdoende sanitair
  • Schoon watervoorziening


Inmiddels bestaat een concept-ontwerp waarmee we druk doende zijn vast te stellen of dit aan alle eisen voldoet en realiseerbaar is.

 

 

De bouw zal in de tweede helft van 2008 gerealiseerd worden door de stichting Bouwen (http://www.stichtingbouwen.nl) uit Nederland, die ter plaatse, in Gambia, al meerdere projecten heeft gerealiseerd.

Daarnaast zijn we druk doende de minimale zorg vast te stellen op het gebied van baby- en zuigelingenzorg, inentingen en medische preventieve zorg. Ook voor ouderen van dagen, waarvan er veel leven op Jinack Kayateh, wordt een programma opgezet.

Last but not least zijn we op zoek gegaan naar de personele invulling. Bezoeken  werd afgelegd in mei 2007 en maart 2008,  nadat via mail en telefoon alle mogelijke voorbereidingen waren getroffen. Onder meer werden we ontvangen door het ministerie Department of State for health and social welfare, het grootste ziekenhuis van Gambia te Banjul, het Royal Victoria Teaching Hospital, en de lokale kliniek te Essau.

Een afspraak kon worden gemaakt: men levert vanuit de lokale gezondheidszorg een tweetal full-time nurses die op roulatiebasis op het eiland verblijven, zo mogelijk vanaf zomer 2008. 2BaB zorgt dat het oude gebouwtje, door het plaatsen van ramen en deuren, geschikt wordt als voorlopig onderkomen en betaalt de tweejarige opleiding van twee te selecteren lokale jonge bewoners van Jinack, die hun opleiding zullen volgen in het ziekenhuis te Banjul. Zij kunnen dan na hun opleiding de dan gerealiseerde nieuwe kliniek bemannen.

Voor een indruk, onderstaand een foto van het oude kliniekje. Ook te zien op Google Earth, de exacte coördinaten zijn 13°34’49.08″N en 16°31’35.04″W . Heeft u Google Earth geinstalleerd? Klik hier en open dit bestand met Google Earth en u “landt” rechtstreeks op Jinack, bij de oude kliniek!

De kliniek werd inmiddels in juli 2009 in gebruik genomen; verdere Updates worden vanaf heden geplaatst onder Farm Project Bakindiki Koto, het nieuwe project wat nu in ontwikkeling is.

 

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.