Bestuursverslag en Financieel Jaarverslag

Klik hier voor PDF file jaarrekening 2022

 

https://2bab.org Jaarrekening-2022-final.pdf

 Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.