2006 – 2016

In The Gambia, North Bank region, op het eiland Jinack,  steunen wij inmiddels al 10 jaar onze zusterstichting Kutejumbulu/2BaB Foundation  Zij is de ca 80 leden sterke vrouwenvereniging op dit eiland. We bouwden en onderhouden sindsdien een kliniek met 10 bedden , een ambulancedienst en betalen een top-up salaris aan inmiddels een 17 tal leraren, zodat er professioneel onderwijs bestaat: voor inmiddels meer dan 400 leerlingen. 

Wij richtten in 2010 een boerderij op, om op termijn aan de vrouwenvereniging over te dragen. Om daarmee de toekomst van de faciliteiten te garanderen.

Daarnaast zijn we actief geweest met de bouw en verbouw van de zonodige klaslokalen voor al deze leerlingen; daaraan is nu een eind gekomen. In november werd de voorlopige oplevering verricht van schoolgebouw nr 4, een van de overheid als bijdrage aan onze drie gebouwen.

Het nieuwste gebouw is op 26 november overgedragen aan de community en de schooldirecteur, Mr Ibrahim Signateh, met een passende ceremonie en een party, waarmee de full Basic Cycle & Senior Secondary Education, de scholengemeenschap werd opgeleverd.

Vandaag hebben wij, om het 10-jarig jubileum te vieren van de activiteiten van de Stichting 2BaB Foundation in The Gambia, video-materiaal en foto’s geplaatst, ondermeer geproduceerd dmv een geleende drone, die het hele project ter plaatse in beeld brengt, de clinic en het gehele schoolterrein,

een paar voor/na foto’s geven een goed inzicht in de renovatie van gebouw project III, welke recent gereed kwam.

En zou ziet het Clinic- en School-gebied er nu uit in vogelvlucht:

We willen van de gelegenheid gebruik maken alle co-sponsors te bedanken; privé personen, bedrijfsleven en NGO’s, speciaal:

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.