Even uw geheugen opfrissen: Stichting 2BaB Foundation werd opgericht in 2006 om in eerste instantie de gezondheidssituatie op het eiland te verbeteren. We hebben inmiddels veel lokale samenwerkingspartners gevonden en veel eigen activiteiten ontplooid. Mede door onze constante aanwezigheid, vriendelijke verzoeken en daar waar nodig, beleefde pressie, zijn er de nodige successen voor Jinack gerealiseerd.

Nadat allereerst  een bush-ambulance in gebruik kon worden genomen, werd op verzoek van de bewoners en onze partnerorganisatie de vrouwenvereniging Kutejumbulu, in de zomer van 2009 een gezondheidskliniek (10 bedden) op het eiland opgeleverd, welke zeer succesvol en zorgeloos functioneert. We zijn een boerderij project gestart in 2010 op 15 hectare grond. We hebben openbare toiletten kunnen realiseren om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook de eerste (nieuwe) afgesloten waterput is sinds vorig jaar een feit.

We hebben het traject toegangsweg van de highway naar het eiland laten verbeteren, zand werd vervangen door een gravelweg. We hebben inmiddels 5 jaar een “eigen” huisarts in opleiding op de lokale Medische faculteit. We scheppen werkgelegenheid in administratie, clinic, ambulancevervoer en op de boerderij, alsmede tijdens bouwactiviteiten, gericht op lokaal personeel van Jinack.

Daarnaast hebben we door onze bemoeienis een 11-tal leraren op het eiland gekregen, zodat er voortaan sprake kon zijn van professioneel onderwijs, voor onze inmiddels 364 leerlingen. Sinds 2013 bestaat een (nieuw) gebouw tbv lerarenhuisvesting. Na een recente uitbreiding met een drietal leraren, is er nu sprake van een full Basic Cycle onderwijs: na zes jaar basisonderwijs kunnen leerlingen nu doorstromen naar de toegevoegde groepen 7 t/m 9 van het zogenaamde upper basic onderwijs. De “eerste lichting” scholieren gaat nu naadloos over naar het volgende level en heeft straks minimaal 9 jaar onderwijs genoten daar waar vroeger nauwelijks sprake was van serieus onderwijs.

Het wordt nu dringend tijd voor fatsoenlijke schoolgebouwen en meer ruimte. Met name een van de twee bestaande gebouwen is die naam niet waardig; overigens worden door overbezetting de klassen ‘dubbel’ gebruikt.

Desondanks eindigde  bij een recente kwaliteitsmonitoring “onze” school op de eerste plaats van het district en zelfs derde van de hele provincie Kerewan!

Wij zijn nu een speciale “deal” aangegaan met de overheid, die ook de leraren levert; men is inmiddels aangevangen met de bouw van een 3-lokalen gebouw, inclusief twee lerarenkamers. Als tegenprestatie levert Stichting 2BaB Foundation dan aanvullend een 5-lokalen gebouw. Beide partijen verzorgen ook een losstaand (6x)toiletgebouw.

Wij gaan nu uit van aanvang van onze bouwplannen per 1 december aanstaande, gepland is een totaalbudget van € 62500,–.
U zult begrijpen dat elke bijdrage van harte welkom is.

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.