Al even geleden waren we begonnen met de bouw van het Office-House op het vasteland.  Nu konden we voor het eerst het gebouw bezoeken en met eigen ogen inspecteren. We waren erg tevreden met het aangetroffen resultaat!

Aldus hielden we hier op Donderdag 25 november, onze allereerste Board meeting ter plaatse.

Het gebouw huisvest het kantoor van de zuster-stichting, alsmede het archief en lokale opslag. Het pand is tevens bedoeld voor meetings en heeft een aantal kamers voor tijdelijke huisvesting voor studenten van Jinack, die op het vasteland een studie volgen.

De eerste twee studentes; respectievelijk student laatste fase middelbare school en een student verpleegkunde, zijn nu woonachtig op deze locatie, tezamen met het gezin van de lokale secretaresse.

Nieuwe plannen zijn er ook; we onderzoeken momenteel de mogelijkheden om een Technische school te vestigen op het eiland Jinack.

Wordt vervolgd in 2022; alvast prettige feestdagen gewenst

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.