UPDATE ACTIVITEITEN MEI 2024

Het is weer een tijd geleden dat we rapporteerden op onze website, anders dan in onze activiteiten-verslagen, zoals opgenomen in de financiële jaarverslagen.

Voortaan zullen we deze activiteiten-verslagen op de voorpagina van de site publiceren.

Onderstaand het verslag inzake 2023.

ACTIVITEITEN Naarden, 31 maart 2024

De stichting is, opgericht 2006, tot op heden gericht op activiteiten op het eiland Jinack, in The Gambia in West-Afrika.

De projecten van de stichting waren achtereenvolgens: levering van een Toyota Landcruiser ambulance in 2008; een kliniek  in 2009, schoolgebouwen, inclusief alle meubilair en een Bantaba,  vanaf 2010.

Nu in 2023 werken er meer dan twintig leraren, die allen in een nieuw opgeleverd appartement-gebouw wonen.

Vanaf 2017 levering van schoolmaterialen: schoolboeken voor alle 12 klassen en hulpmiddelen voor de vakken Agriculture, Science en Home Science.

De school is in 2018 erkend door de WAEC, de West African Examination Council, we nemen nu ook eindexamens af op Jinack.

Ook werden in de loop der tijd extra boekenkasten, werktafels en krukken geleverd, gaasmateriaal voor de omheining en zaad voor de schooltuin en werd de gehele elektra-installatie vervangen van het Teachershouse; met een 8-tal-solarpanels, adequate accu’s en randapparatuur.

In 2019 werd een dubbele watertoren geplaatst en waterleiding gelegd, zodat nu naast de schooltuin ook het leraren-gebouw van stromend water is voorzien.

Ook werd in 2019 een renovatieproject uitgevoerd van de Jinack Community Clinic; het dak werd geheel vernieuwd en de solar batteries werden vervangen.

In 2019 werd aangevangen met Family-projects; gerichte ondersteuning voor medische hulp, schoolgeld en voeding voor gezinnen/compounds.

In 2021 werd het Office-House op het vasteland opgeleverd.

Het bestaat uit kantoorruimte; opslag en archief voor de lokale zusterstichting Kutejumbulu/2BaB Foundation én extra slaapkamers voor studenten van Jinack die onderdak benodigen als ze studeren op het vasteland. Het wordt bewoond en beheerd door de secretaresse van de zuster stichting. 

Vanaf eind 2022 werd aangevangen met onderzoek naar mogelijkheden van drie nieuwe projecten: voedselhulp voor ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en ouderen, via de kliniek op Jinack; het realiseren van aansluiting van Jinack op het waternet vanaf het vasteland en stichting van een openbare technische school op Jinack. Daarin is veel geïnvesteerd; op de voedselhulp na, met maar weinig resultaat.

Wel is de bevolking in touw gekomen, via in Europa wonende eilanders. Er is geld ingezameld en gezamenlijk hebben de inwoners een primitieve waterleiding gelegd vanaf het vasteland, naar Jinack.

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.