Tijd voor een update over de activiteiten op Jinack, The Gambia. Speciaal bedoeld voor de sponsors van dit project en de overigen, die Jinack inmiddels een warm hart toedragen. 

‘Mission accomplished’

De kliniek is open! Het gebouw werd opgeleverd en op vrijdag 3 juli 2009 geopend voor patiënten, wat na vier dagen tijd al leidde tot 112 patiënten, 1 spoedopname en 1 baby die werd geboren. Het bewijs dat een kliniek zo hoog nodig was in dit gebied.Alle sponsors en schenkers in natura kunnen trots zijn!

De kliniek zal in de 2e of 3e week van oktober 2009 officieel en feestelijk geopend worden. Muziek en dans, eten en drinken, de Permanent Secretary of State for Health en een paar duizend bezoekers, zullen aanwezig zijn. Mochten sponsors overwegen het project eens te willen bezoeken, misschien een mooie gelegenheid!

Het gebouw is inmiddels ingericht, alles is klaar voor gebruik.

Personeelsbezetting kliniek

Ook het complete team van medewerkers van de kliniek is inmiddels aan het werk.

van links naar rechts:

Sana Keita, Senior Nurse
Sana Sonko, Assistant Nurse
Nafi Manneh, Cleaner
Aminata Jammeh, Cleaner
Omar Danso, Qualified Nurse
Karamo Jammeh, Orderly/Cleaner
Salifu Janneh, Ambulance Driver/ Orderly

De Stichting 2BaB Foundation is trots op het bereiken van het eerste doel, waarmee naast de eerdere levering van een ambulance, met de bouw van een kliniek op het eiland Jinack, de volksgezondheidszorg ter plaatse is gerealiseerd.

Door ons onophoudelijk bezoek aan allerlei Ministeries en andere diensten, werd nog een succes behaald. Uit een beschikbaar overheidspotje worden 10 openbare toiletgebouwtjes op Jinack gerealiseerd, de bouw is begonnen. Een verdere stap naar leefbare omstandigheden!

De stichting 2BaB Foundation onderschrijft niet alleen de Millenniumdoelen (www.millenniumdoelen.nl), zij wil op alle acht terreinen actief zijn.  Na gezondheidszorg en onderwijs zullen ook projecten gericht op de overige doelen, worden ontwikkeld. De stappen voor deze komende projecten zijn inmiddels genomen; de aankoop van rijstzaden, grond is aangewezen voor de realisatie van maisvelden alsmede staat een pluimveeproject op stapel. Uiteraard zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Omdat alleen door realisatie van deze millenniumdoelen, op Jinack, een acceptabel leefniveau kan worden bereikt.

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.