Update Renovation Community Clinic Jinack

Het is weer tijd voor een update over onze activiteiten op Jinack, The Gambia.

De afgelopen zomer werd aangevangen met een renovatie project van onze Jinack Community Clinic. Er was een ingreep nodig, aangezien het destijds tijdens de bouw voorhanden dak-materiaal niet voldeed.  Ook werden de accu’s van het solarsysteem vervangen die het lang hadden uitgehouden, beduidend langer dan begroot.

Het dak materiaal, een bitumen product, bleek het in het harde klimaat niet vol te houden; door met name de hitte rekten de schroefgaten uit, wat steeds kleine druppel-lekkages veroorzaakte. Ook vervormde het materiaal, wat alleen maar tot meer lekkages tussen de overlappende delen zou gaan leiden.

De activiteiten werden uitgevoerd door onze vaste partner, Stichting Bouwen/Foundation to Build, die naast een nieuw dak ook een walkway over het dak en een water-aansluiting nabij de solar-panels installeerden.

Dat nu opgeleverde dak, samen met de nieuwe accu’s, maakt de kliniek weer toekomstbestendig.

Een woord van dank past voor de leden van de VDC, het Village Development Committee, zonder wie het logistieke deel, het transport van het – zware en onhandelbare – materiaal, niet was gelukt.

We pakken gelijk door met de verdere bouw, die door omstandigheden gestaakt was, van het Office-house project New Brufut. Wordt vervolgd!

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.