Nadat de borehole succesvol is aangelegd en water genoeg voorhanden is voor de bouw, werd begonnen met het ter plaatse fabriceren van lokale bricks. Een 2.000 stuks om te kunnen beginnen met de omheining en het opmetselen van het bijgebouw waarin de besturing van de watervoorziening en de controller voor de elektra kan worden geplaatst.

Dus werd recent begonnen met het graven van de funderingssleuven en werd door de secretaresse van de lokale Kutejumbulu/2BaB Foundation de eerste steen gelegd. Tegelijkertijd meldden de mannen zich van Nawec, de lokale electriciteitsleverancier. Allereerst werd een betonnen electramast opgetrokken en deze mast werd aangesloten op het electranet. Als het bijgebouwtje klaar is kan de electrameter worden aangesloten.

Na de voorbereidingen konden de metselaars aan de gang en waren de afgelopen week wel tot 15 man bezig op het project. We willen voor de regentijd de omheining, de bijgebouwen en de septic-tank ingraven, om dan in de regentijd te kunnen beginnen met het clearen van het terrein; gereedmaken voor de bouw. Iets wat alleen kan als de grond zacht genoeg is door de regen.

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.