Het is tijd voor een update over de activiteiten op Jinack, The Gambia. Speciaal bedoeld voor de sponsors van dit project en de overigen, die Jinack inmiddels een warm hart toedragen.

Nadat in juni j.l. de ambulance – door Masterlease ter beschikking gesteld – ter plaatse werd overgedragen aan de lokale stichting, de Kutejumbulu/2BaB Foundation, werd per 1 juli een vaste chauffeur in dienst genomen.

Al vele dagelijkse ritten werden gemaakt naar de districtskliniek te Essau. Ook is de ambulance inmiddels meerdere keren ’s nachts opgeroepen voor spoedgevallen. Zo werd recent bericht ontvangen dat een jongeman, gebeten door een gifslang op het Senegalese deel van het eiland, zonder de ambulance dit avontuur zeker niet overleefd zou hebben.

Onderstaand een drietal studenten bij onze ambulance, nu al “pre-stage” lopend in een bevriende kliniek. Zij vangen binnenkort aan met diverse studies voor respectievelijk verpleger, hoofdzuster en ziekenhuis-administratrice. Allen afkomstig van Jinack en betaald door onze stichting.

Foto: Onze toekomstige staf, allen in opleiding op kosten van de stichting
Foto: Onze toekomstige staf, allen in opleiding op kosten van de stichting, van links naar rechts:

  • Sana Sonko, volgt momenteel 2-jarige verplegers opleiding
  • Bubacar Touray, volgt 5-jarige Universitair medische opleiding
  • Nyima Manneh, Volgt computer onderwijs en loopt stage bij Old Jeshwang clinic


Op 31 juli werd in het bijzijn van de Secretary of State for Health and Social welfare, de directie van de districtskliniek te Essau,  het lokale parlementslid van het district Lower Nuimi én het Gambiaanse TV-journaal, de eerste kolom van de kliniek geplaatst.

Onderstaand een viertal foto’s van

  1. De locatie van het te bouwen ziekenhuis, de mangobomen zorgen straks voor schaduw op de binnenplaats
  2. Het onder volle belangstelling oprichten van de eerste kolom, die straks het dak zal dragen
  3. De minister (in lichte kleding) die graag meehielp bij de montage
  4. Nadat het stof was gedaald , een drietal bestuursleden, trots en tevreden!

Na het einde van de regentijd, zullen vanaf  eind deze maand de bouw-werkzaamheden aanvangen, allereerst met het plaatsen van het dak op 23 van de genoemde kolommen. Dan kan straks in de schaduw de betonnen vloer worden gestort en de muren worden opgetrokken.

Ook op het financiële vlak is er goed nieuws te melden, het ministerie van Buitenlandse zaken, via haar dochter organisatie,  het NCDO, heeft zich bereid verklaard € 25000,– bij te dragen aan ons project. Een flinke stap richting de realisatie van een ziekenhuis in deze vergeten uithoek van The Gambia.

Het NCDO stelt terecht eisen aan haar bijdrage, onder andere inzake de vermelding van haar betrokkenheid, en wel door op alle publicaties als volgt te vermelden:

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.