Na een recent bezoek is het wederom tijd voor een update over de activiteiten op Jinack, The Gambia. Speciaal bedoeld voor de sponsors van dit project en de overigen, die Jinack inmiddels een warm hart toedragen.

Nadat eind juli jl. de eerste paal van het ziekenhuis de grond inging, is de bouw gestaag op gang gekomen. Door de moesson, de zwaarste in 20 jaar, loopt de bouw circa 3 weken achter op schema. In plaats van de reeds uitgegraven geulen (die zijn volgelopen met water) is de gehele grondoppervlakte van het ziekenhuis, wel 350m2, uitgegraven om het water beter weg te kunnen laten lopen. Hierdoor is de opleverdatum dan ook verschoven naar begin februari 2009. De dakbedekking zal met de dakspanten, deze maand op de reeds staande 23 kolommen geplaatst worden, waardoor straks in de schaduw de betonnen vloer kan worden gestort en de muren worden opgetrokken.

Foto: Plaatsing van de eerste steen door de bestuursleden
Foto: Plaatsing van de eerste steen door de bestuursleden

Zeer verheugd zijn wij dat de Minister van Gezondheidszorg heeft aangegeven bij de oplevering van de kliniek wederom met een cameraploeg aanwezig te zullen zijn, de publiciteit rond de eerste uitzending is vooral erg vruchtbaar gebleken om bij andere overheden gehoor en hulp te krijgen.


Foto’s: De bouwplaats op 11 november 2008

Onderwijs De Minister van Onderwijs heeft, kennelijk getriggerd door ons sponsoraanbod, geen twee, maar vijf  leraren ter beschikking gesteld voor het eiland. Allen zijn gediplomeerd leraar en zullen bijdragen aan het onderwijs op Jinack, zodat nu eindelijk op volwaardige wijze lagere school leerlingen kunnen worden opgeleid. De stichting heeft zich ook gecommiteerd, de komende drie jaar vooralsnog, alle schoolmaterialen als (teken)schriften, pennen en potloden, etc., ter beschikking te stellen.Foto: 4 van de 5 leraren, het nieuwe hoofd van de school was op cursus.

Foto: Cementvervoer op Jinack
Foto: Cementvervoer op Jinack

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.