Na een recent bezoek is het wederom tijd voor een update over de activiteiten op Jinack, The Gambia. Speciaal bedoeld voor de sponsors van dit project en de overigen, die Jinack inmiddels een warm hart toedragen.   

Alhoewel de eerder gemelde opleveringsdatum van eind maart niet gehaald is, waren we zeer tevreden over hoe we de situatie ter plaatse aantroffen, de kliniek blijft de eerste honderd jaar zeker staan, het gebouw is pure kwaliteit.  Zie hieronder het resultaat!

De vertraging is opgelopen omdat al het bouwmateriaal via kano’s en met gehuurde tractoren en aanhangwagens door laag water het eiland op moeten worden gereden, wat naast tijd, uiteraard ook de nodige kostenoverschrijdingen met zich heeft meegebracht.


Het pand is in ruwbouw ongeveer gereed, de zonne-energiecentrale geplaatst, de waterinstallatie werkt. Het gaat nu om het plaatsen van de plafonds, stopcontacten, verlichting en waterleiding. Het tegel- en schilderwerk moet ook nog gedaan en op het laatst wordt het glas in de ramen en deuren geplaatst. We rekenen op ingebruikname niet later dan juli a.s.

Bekijk hier filmpjes van de kliniek:

Bijzonder goed nieuws is dat Ballast Nedam heeft toegezegd voor juni belangeloos een dijk aan te leggen, die sterk genoeg is voor 20 ton trucks. Een aanbod van meer dan grote klasse. Dat betekent een eind aan de isolatie,  zeker een kostenvermindering voor transport in de toekomst, vooral ook goed voor het aanstaande pluimvee en groenteproject. Helemaal goed is de oeververbinding voor de dienstverlening van de ambulance. Deze wordt voortaan op het eiland zelf gestationeerd en kan dan alle dorpen snel en doeltreffend bedienen.

Door al onze activiteiten is de overheid van The Gambia zich bewust geworden van het bestaan van Jinack en bestaat er een kans dat Jinack in aanmerking komt voor twee staatsprojecten; behuizing voor de door ons gefinancierde 8 leraren en openbare toiletten.

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.