Gambia

Het eerste project van de stichting is het realiseren van een kliniek op het eiland Jinack Kayateh in Gambia.

Gambia is een van de armste ontwikkelingslanden. De levensomstandigheden zijn er minimaal en primitief: water zo uit gegraven putten, huisjes van leem en slapen op de vloer; zeker in de binnenlanden. Uit een artikel in het Parool in december 2006 viel op te maken dat de UNDP, onderdeel van de Verenigde Naties, Gambia rangschikt in de laagste regionen wat betreft menswaardige omstandigheden. Van alle 177 landen staat Gambia op plaats 155, net voor Eritrea. Het is ook een van de armste; van de 95 ontwikkelingslanden staat het op plek 81! Er leven 1.65 miljoen inwoners in Gambia die gemiddeld omstreeks 55 jaar oud worden .

Het officiële minimumloon is vijftienhonderd dalasi (ca. 45 euro) per maand, maar velen zullen dat niet halen.

Voor meer detailinfo over Gambia, bezoek the worldfactbook op www.cia.gov en kijk op gambia-hulporganisaties.startpagina.nl