Over 2BAB

De Stichting 2BaB Foundation is statutair gevestigd in Naarden en werd opgericht op 16 oktober 2006 en op

21 november 2006 ingeschreven onder nummer 32119452 in de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland.

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, microkrediet faciliteiten en accountability in landen in ontwikkeling.

De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden, het faciliteren ten behoeve van genoemde doelen en het organiseren, verwerven en beschikbaar stellen van knowhow.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 32, lid 1, onderdeel 3 en artikel 33, lid 1, onderdeel 4 Successiewet 1956; de het algemeen nut beogende instelling-rangschikking, met alle bijbehorende fiscale consequenties.

Per 1 januari 2008 werd door de belastingdienst deze ANBI verlengd, voor onbepaalde tijd, onder

fiscaal nr. : (RSIN) 8172.52.381.

 

Het Bestuur is als volgt samengesteld:

Gerd Hoffmann                                   Voorzitter

Bob Vlietstra                                       Penningmeester

Hans Belou                                          Secretaris

Daarbij ter zijde gestaan door:

Jacqueline van der Ploeg                       Vrijwilligster/assistent

 

 

Het Bestuur geniet geen enkele beloning, alle beheer- en reiskosten zijn afgedekt door stortingen van het eigen bestuur.

 

Over de activiteitenwordt periodiek gerapporteerd op de nieuwspagina's van de diverse activiteiten/projecten, zie verder onder Nieuws en onder de pagina's van de diverse activiteiten van onze stichting in The Gambia.

Ook werd, om belastingvrije importen te kunnen realiseren, een zusterstichting opgericht, samen met de vrouwenvereniging op het eiland Jinack.

Deze NGO is genaamd Kutejumbulu/2BaB Foundation en werd op 18 mei 2007 ingeschreven in het Registrar General van the Ministry of Justice te Gambia, onder nummer 268/2007; alsmede onder nummer 0710536717 bij de Gambia Revenue Authority.

 Gerd Hoffmann, voorzitter


(foto 2006: muurschildering  huidige locatie gezondheidszorg)