Onderwijs

                

2014, tijd voor  ons nieuwe project: de realisatie van een schoolgebouw op het eiland Jinack, waar onze stichting actief is.

 

Hieronder volgt een korte beschrijving van onze activiteiten op het eiland:

Het eiland Jinack ligt voor de kust van Gambia, in de delta van de Gambia River. Het eiland heeft ca. 2000 bewoners, die het voorheen moesten stellen met zeer beperkte tot geen voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. 

 

Stichting 2BaB Foundation werd opgericht in 2006, in eerste instantie om de gezondheidszorg op het eiland te verbeteren. We hebben inmiddels zelfstandig veel activiteiten ontplooid maar ook veel samenwerkingspartners gevonden bij de overheid en hen zover gekregen om een bijdrage te leveren. Mede door onze constante aanwezigheid, vriendelijke verzoeken en daar waar nodig, beleefde pressie, zijn er aanvullend de nodige successen voor Jinack gerealiseerd.

 

Nadat in 2008 onze bush-ambulance in gebruik kon worden genomen, werd op verzoek van de bewoners en onze partnerorganisatie, de vrouwenvereniging Kutejumbulu, in de zomer van 2009 door ons een gezondheidskliniek (met 10 bedden) gebouwd op het eiland, die succesvol en zorgeloos functioneert. In 2010 zijn we gestart met een landbouwproject op 15 hectare grond. Vrouwen zijn met onze hulp elk jaar actief in uienteelt. We hebben openbare toiletten kunnen realiseren om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook de eerste (nieuwe) afgesloten waterput is sinds vorig jaar een feit.

 

We hebben de weg van de highway naar het eiland laten verbeteren, een zandpad werd vervangen door een gravelweg. We hebben inmiddels 5 jaar een “eigen” huisarts in opleiding op de lokale medische faculteit. We scheppen werkgelegenheid in administratie, clinic, ambulance-vervoer en op de boerderij, alsmede tijdens bouwactiviteiten, zoveel mogelijk ingevuld door inwoners van Jinack. 

 

Daarnaast hebben we stevig onderhandeld met de overheid over het lerarentekort op het eiland en inmiddels zijn er een 11-tal leraren op het eiland aangesteld, zodat de inmiddels 364 leerlingen gebruik kunnen maken van goed onderwijs. Sinds 2013 staat er een nieuw gebouw t.b.v. de lerarenhuisvesting. 

 

Na een recente uitbreiding met een drietal leraren, is er straks sprake van full Basic Cycle onderwijs. Onze “eerste lichting” scholieren stroomt deze zomer, na zes jaar basis-onderwijs, naadloos door naar het volgende niveau; de toegevoegde groepen 

7 t/m 9: het zogenaamde upper basic onderwijs. 

Zo hebben zij straks minimaal 9 jaar onderwijs genoten; terwijl er kort geleden nog nauwelijks sprake was van serieus onderwijs. En op een enkeling na gaan alle meisjes op het eiland nu naar school, wat in Afrika geen vanzelfsprekendheid is!

 

Hoe nu verder?

Het wordt nu dringend tijd voor fatsoenlijke schoolgebouwen en meer ruimte. Met name een van de twee bestaande gebouwen is die naam niet waardig; overigens worden door de beperkte ruimte de lokalen nu ‘dubbel’ gebruikt, wat wil zeggen dat de school als het ware een tweeploegendienst draait. Desondanks eindigde bij een recente kwaliteitsmonitoring “onze” school op de eerste plaats van het district en zelfs derde van de hele provincie Kerewan!

 

Wij zijn nu een nieuwe bijzondere overeenkomst aangegaan met de overheid; er is inmiddels begonnen met de bouw van drie lokalen, als tegenprestatie leveren wij een gebouw met vijf lokalen. Daarnaast zal zowel onze stichting als de overheid een toiletgebouw met zes wc's laten bouwen, waarbij de overheid aanvullend nog voor een lerarenkamer zal zorgen.

Wij gaan voor deze bouwwerkzaamheden uit van een totaalbudget van € 62500,--, waarbij bij succesvolle fondsenwerving, bij voorbaat, om instemming wordt gevraagd om voor het project, ter plaatse, schoolmeubilair en –materiaal aan te schaffen.

 

Wij vragen nu om een financiële bijdrage om deze plannen te kunnen realiseren, waarbij het van belang is te weten dat Wilde Ganzen voor elke euro die wij inzamelen een garantie heeft afgegeven voor een toeslag van € 0,55. Dit geeft onze project nog meer zekerheid, naast de inmiddels door de overheid gestarte bouw van de school!

Het projectnummer van Wilde Ganzen luidt: 2015.0112.

Graag ben ik bereid het project ook persoonlijk toe te lichten. Ik hoop van harte dat je ons project (wederom)  kunt ondersteunen.

Je bijdrage kan, onder vermelding van project- en activiteitennummer  en “Onderwijs Jinack 2BaB” ,direct worden overgemaakt naar rekening NL53INGB00000 40 000, tnv Wilde Ganzen, Hilversum.

Overmaking naar onze eigen stichting is uiteraard ook van harte welkom, 

Rekening NL24FVLB0260.453.315 tnv Stichting 2BaB Foundation, Naarden.

 

 

 

Onderwijs

21 juni 2019

Afsluiting School Project Jinack 2019

Verloop School project 2017- 2019

 

Gedurende de afgelopen jaren werd er gebouwd en materialen geleverd, om de school op Jinack te realiseren.

Hier werd al eerder uitvoerig over bericht.

 

21 juli 2017

Update School Project Jinack Juli 2017

Na afsluiting van de bouwactiviteiten van het schoolproject, bleek er een financieel overschot, door goed en veilig calculeren.

09 december 2016

Update School Project Jinack december 2016

2006 - 2016 

 

In The Gambia, North Bank region, op het eiland Jinack,  steunen wij inmiddels al 10 jaar onze zusterstichting Kutejumbulu/2BaB Foundation  Zij is de ca 80 leden sterke vrouwenvereniging op dit eiland. We bouwden en onderhouden sindsdien een kliniek met 10 bedden , een ambulancedienst en betalen een top-up salaris aan inmiddels een 17 tal leraren, zodat er professioneel onderwijs bestaat: voor inmiddels meer dan 400 leerlingen. 

 

 

23 maart 2016

Update School Project Jinack maart 2016

We bestaan dit jaar 10 jaar, een mooi moment om de activiteiten tot heden onder elkaar te zetten:

 

De stichting is, opgericht in 2006,  in eerste instantie gericht op activiteiten in The Gambia in West-Afrika. 

24 november 2015

Update School Project Jinack november 2015

Het schoolproject werd,  zoals aangekondigd, inmiddels opgeleverd en werd op 14 november jl feestelijk overgedragen aan de community.

Een gedenkwaardige dag voor Jinack en de inmiddels 410 kinderen die de school bezoeken.

 

Door onze activiteiten heeft het Ministerie van Onderwijs besloten onze  school te upgraden van volledige basisschool, naar Upper & Senior Secondary school. 

14 september 2015

Update Basic Cycle School Project September 2015

Afgelopen week was een mijlpaal in het bouwproject: de vooroplevering aan onze Stichting heeft plaatsgevonden. Conclusie; de mensen van Stichting Bouwen hebben weer een prachtig project gerealiseerd, waarbij alleen nog de puntjes op de i moeten worden gezet. Dat zal de komende periode gebeuren en betreft voornamelijk zaken aan de buitenzijde van de schoollokalen. 

23 april 2015

Update Basic Cycle School project, Jinack, april 2015

Time for another update about the activities on Jinack, The Gambia, especially directed towards the sponsors of the project and others, who are concerned with the benefits of Jinack.

26 januari 2015

Update Jinack Onderwijs Project Januari 2015

Het is zover! Nadat het Ministerie van Onderwijs van Gambia hun belofte voor de bouw van 3 klaslokalen en een toiletgebouw heeft ingelost, meubilair wordt binnenkort bezorgd, kan onze Stichting aan de gang. 

28 augustus 2014

Update Jinack Onderwijs Project Augustus 2014

Even uw geheugen opfrissen: Stichting 2BaB Foundation werd opgericht in 2006 om in eerste instantie de gezondheidssituatie op het eiland te verbeteren. We hebben inmiddels veel lokale samenwerkingspartners gevonden en veel eigen activiteiten ontplooid. Mede door onze constante aanwezigheid, vriendelijke verzoeken en daar waar nodig, beleefde pressie, zijn er de nodige successen voor Jinack gerealiseerd.
 

20 februari 2014

Update Jinack Onderwijs Project Februari 2014

Belangrijke stap voorwaarts

 

 

Sinds onze eerste inspanningen voor basisonderwijs op Jinack in 2008, toen we hebben gezorgd voor een volledig lerarenteam voor basisonderwijs, is er vooruitgang geboekt. Het Ministerie van Onderwijs in Gambia maakte internationale fondsen vrij voor de bouw van vier woningen voor leraren op deze afgelegen locatie. En nu is de tijd aangebroken om een volgende, belangrijke stap te doen.