Bijdragen en Donaties

 

Aangezien 2BaB een privé-initiatief betreft, kan een 100% garantie gelden; alle externe donaties worden volledig gebruikt voor de gestelde doelen. De oprichters financieren alle kosten van de stichting.

Giften zijn, onder voorwaarden, belastingvrij. De stichting 2BaB is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling , met alle bijbehorende fiscale consequenties.

 

 

Bankrelatie Van Lanschot Bankiers
Van Lanschot Bankiers
Almere, The Netherlands
Account IBAN NL24FVLB0260453315
IBAN NL24FVLB
BIC FVLBNL22

t.n.v.
Stichting 2BaB Foundation
Godelindeweg 22
1412 HD NAARDEN

 

GIFTEN VOLGENS DE BELASTINGDIENST:

Indien u bijdraagt  aan onze activiteiten, dan is dat een gift, volgens de Belastingdienst.

Er zijn 2 soorten giften:

  • Gewone giften
  • Periodieke giften ( U legt een 5-jaarlijkse vaste gift vast, via een speciaal formulier van de belastingdienst, geen notaris meer nodig)


Voor het aftrekken van gewone giften en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Een voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals de Stichting 2BaB. Voor verdere informatie over belastingaftrek kunt u terecht bij de belastingdienst.

LET WEL: op hun site kunt ook u de registratie controleren van onze stichting als ANBI:

Voor verdere informatie over onze stichting:
Email: info@2BaB.org

 

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.