Bestuursverslag en Financieel Jaarverslag

 

Klik hier voor PDF file jaarrekening 2021

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.