Beleidsplan

 

Beleidsplan Stichting 2BaB Foundation 2021 – 2026


In The Gambia, North Bank region, op het eiland Jinack, steunen wij onze zusterstichting Kutejumbulu/2BaB Foundation, al sinds mei 2006. 

We bouwden, leverden en onderhielden sindsdien een kliniek met 10 bedden, een ambulancedienst en realiseerden een uitgebreid schoolproject. Ook werd een, inmiddels afgesloten, farm-project gestart.

2016

In 2016 was de oplevering van schoolgebouw # vier. Van die vier gebouwen is er een geplaatst door de overheid, als bijdrage aan onze inspanning.

Tevens werd een Bantaba, een meeting-hall, gerealiseerd.

Er werken inmiddels een 25-tal leraren, zodat er professioneel onderwijs bestaat: voor inmiddels meer dan 475 leerlingen.

In 2016 werd met de zusterorganisatie en de eilandraad, wegens het bereiken van de overeengekomen 10-jaars periode van dit project, een 5-jarig vervolg afgesproken; wat nu in 2021 ten einde loopt. Dit werd recent schriftelijk bevestigd.

2017

Vanaf 2017 werd aangevangen met de levering van schoolmaterialen: schoolboeken voor inmiddels 12 klassen en hulpmiddelen voor de vakken Agriculture, Science en Home Science.

De school was inmiddels erkend door de WAEC, de West African Examination Council.

Een ambulance carport met gedeeltelijke ommuring, werd in samenwerking met studenten van het Graafschap College uit Doetinchem opgeleverd in 2017.

2018

In 2018 werd voorzien in de resterende schoolboeken, extra boekenkasten en werktafels en krukken geleverd, gaasmateriaal voor de omheining en zaad voor de schooltuin en werd de gehele elektra-installatie vervangen van het Teachershouse; met een 8-tal-solarpanels, adequate accu’s en randapparatuur.

Ook werd in 2018 begonnen met de bouw van het Office-House op het vasteland, die werd opgeleverd in mei 2021.

Het bestaat uit kantoorruimte; opslag en archief voor de lokale zusterstichting Kutejumbulu/2BaB Foundation én extra slaapkamers voor studenten van Jinack die onderdak benodigen als ze studeren op het vasteland. Het wordt bewoond en beheerd door de lokale secretaresse en inmiddels twee studentes.

De bouw werd overigens in 2019 onderbroken door het overlijden van de echtgenoot van de secretaresse; de bouw werd in de loop van 2020 weer ter hand genomen.

2019

In 2019 werd op het school-project een dubbele watertoren geplaatst, ook weer samen met studenten van het Graafschap College en werd een waterleiding gelegd, zodat nu naast de schooltuin ook het leraren-gebouw van stromend water is voorzien.

Ook werd in 2019 een renovatieproject uitgevoerd van de Jinack Community Clinic; het dak werd geheel vernieuwd en de solar batteries werden vervangen.

In 2019 werd aangevangen met Family-projects; gerichte ondersteuning voor medische hulp en voeding voor individuen/gezinnen/compounds; voor zowel inwoners van Jinack als het vaste land.

2020

In 2020 werd dit project uitgebreid met vaste leveranties van rijst; ivm door de door Corona ontstane financiële kritieke situatie: het totale gebrek aan toerisme. Inmiddels voorzagen wij een twaalftal family-compounds, meestal bestaand uit meerdere gezinnen uit meerdere generaties van 50 kilo rijst per 6-weeks periode.

Afhankelijk van de omstandigheden wordt het project steeds per 6 maanden verlengd.

Helaas heeft de huisarts die door ons gesponsord, op de universiteit zijn opleiding volgde en afrondde, een ernstig gezondheidsprobleem.  Hij zou inmiddels volgens contract met het Ministry of Health & Social Welfare in de kliniek te werk moeten zijn gesteld. Als deze plaatsing een feit is, komt hier noodzakelijke huisvesting in beeld als mogelijk nieuw project.

De laatste vijf jaar werd regelmatig overlegd over de periode, na afloop van de 5-jarige verlenging.  In 2020 bleken de bewoners van Jinack meer en meer op eigen benen te kunnen staan: begonnen met (klein) onderhoud aan de ambulance vond recent een grote reparatie aan het onderstel plaats, door hen gefinancierd door middel van inzameling en eigen sponsors van de inwoners.

Ook een nieuwe ommuring van het schoolterrein werd aangevangen zonder dat men een beroep deed op financiële ondersteuning.

Als laatste werd een begin gemaakt met inzameling van gelden voor een schoon-water project; inmiddels werd ruim Dal 100.000 ingezameld.

Veel werd mede geregeld door de lokale VDC: het Village Development Commitee.

Hoewel geen nieuwe steun periode werd overeengekomen; blijft de Stichting meekijken de komende jaren en zal bij mogelijke calamiteiten steun mogelijkheden bezien.

Zoals gezegd, zou huisvesting voor de dorpsarts een volgend project kunnen zijn, alsmede het al langer bestaande idee; op het eiland een technische opleiding te beginnen. 

Ook zal de komende jaren, de ondersteuning van het Office-House project de nodige energie en gelden kosten, totdat dit project ook op eigen benen kan staan.

De bestaande Family-programs zullen worden gecontinueerd; in welke vorm dan ook.  Opleidings-medische- en voedings-middelen financiering zijn vooralsnog de onderwerpen. 

Fondsen komen uit privé giften van de oprichter, maar ook van externe bronnen; particulieren, bedrijven en derde stichtingen. Dat laatste is met name het geval als er specifieke projecten worden ontwikkeld, die daarvoor in aanmerking komen. Dergelijke donateurs, ontvangen na afsluiting, gespecificeerde financiële gegevens en verantwoordingen.

Het bestuur is nog actief in dezelfde samenstelling als sinds de oprichting in 2006 en houden regelmatig voortgangsbesprekingen en controleert gezamenlijk de activiteiten en uitgaven.

Een uitgebreide boekhouding wordt bijgehouden, zowel in Nederland als Gambia, onder verantwoording van het bestuur en de penningmeester. 

Naarden, 27 juni 2021

 

Dit project wordt (en werd) uitgevoerd met medewerking van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling; De NCDO, Wilde Ganzen, ASN Foundation en vele andere stichtingen, bedrijven, organisaties en particulieren.