Millenniumdoelen

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de millenniumdoelen.

Op deze website vind je meer informatie over deze millenniumdoelen. Ook kun je lezen wat andere organisaties doen om ze te realiseren. En wat je zelf kan doen om een bijdrage te leveren!

 

Armoede en HongerJongens en Meisjes naar SchoolMannen en Vrouwen dezelfde RechtenKindersterfte Afgenomen

Sterven er minder Vrouwen door ZwangerschapVerspreiding van Ziektes gestopteen Duurzaam LeefmilieuEerlijke Handel, Schuldenverlichting en Hulp

De stichting 2BaB Foundation onderschrijft niet alleen deze doelen; zij wil op alle acht terreinen actief zijn. Allereerst op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Op latere termijn zullen ook projecten gericht op de overige doelen, worden ontwikkeld.

Omdat alleen door realisatie van deze millenniumdoelen, op Jinack, een acceptabel leef-niveau kan worden bereikt.