Beleidsplan

 

Beleidsplan 2BaB 2013-2016

 

 

2BaB is sinds 2006 actief op Jinack en richt zich op gezondheidszorg, dmv een clinic, alsmede een ambulancedienst.  Daarnaast op onderwijs, door middel van de ondersteuning van de locale school: financiën tbv algemene kosten en aanvulling salariskosten voor leraren. 

Tevens het zo mogelijk op termijn realiseren van (een) nieuw(e) schoolgebouw(en).

Verder ondersteuning van studies van individuen.

Daarnaast zijn we sinds begin van 2010 actief met landbouw om genoemde faciliteiten straks zelfstandig te kunnen laten voortbestaan.

 

De kliniek is inmiddels actief sinds zomer 2009, de lagere school is inmiddels 5 jaar in professionele handen en de boerderij is nu actief op verschillende terreinen: land- en tuinbouw, zowel rainfall als dmv irrigratie. Het zwaartepunt van de activiteiten komt voorlopig te liggen op de boerderij. Op deze boerderij, en het zo nodige succes ervan, zullen wederom veel inspanningen gericht zijn in de periode 2013-2016. 

 

Daarnaast zullen andere projecten worden opgestart daar waar dit zinvol kan zijn voor de reeds bestaande projecten of een goede aanvulling daarop kunnen zijn. Met name het oprichten van een  nieuw schoolgebouw staat in de planning.

 

Fondsen komen voornamelijk uit prive giften van de oprichter, maar ook van externe bronnen, particulieren, bedrijven en overige stichtingen en overige bronnen. Dat is met name het geval als er specifieke projecten worden opgezet en uitgevoerd. Alle donateurs ontvangen dan gespecificeerde financiële gegevens en verantwoordingen .

 

Het bestuur is nog in dezelfde samenstelling als sinds de oprichting in 2006 en houden regelmatig voortgangsbesprekingen en controleert gezamenlijk de activiteiten en uitgaven.

 

Een uitgebreide boekhouding wordt bijgehouden, zowel in Nederland als Gambia, onder verantwoording van het bestuur en de penningmeester en zij worden daarin belangeloos ondersteund door Accountants Mazars NV te Amsterdam.

 

Het bestuur heeft op basis van persoonlijke expertise een nadere taakverdeling ingevoerd, gericht op de bedrijfsvoering, gezondheidszorg en de activiteiten ter plaatse.

 

Naarden, 21 december 2013