Beleidsplan

Beleidsplan 2BaB 2017-2021 

 

In The Gambia, North Bank region, op het eiland Jinack,  steunen wij onze zusterstichting Kutejumbulu/2BaB Foundation, al sinds 2006. Zij is de ca 80 leden sterke vrouwenvereniging op dit eiland.

 

We bouwden en onderhouden sindsdien een kliniek met 10 bedden , een ambulancedienst en realiseerden een schoolproject.

Er werken inmiddels een 17 tal leraren, zodat er professioneel onderwijs bestaat: voor inmiddels meer dan 400 leerlingen.

 

Wij richtten in 2010 een boerderij op, om op termijn aan de vrouwenvereniging over te dragen. Om daarmee de toekomst van de faciliteiten te garanderen.

Alle activiteiten floreren, het landbouwproject uitgezonderd.

Het Farmproject was actief op verschillende terreinen: land- en tuinbouw, zowel rainfall als dmv irrigratie. De oogst van sesame seed was begin 2016 helaas niet kostendekkend gebleken, deels door slechte opbrengst door te weinig geleverd community-work , te weinig regen, maar ook door een jaar met lage prijzen.

 

In november 2016 werd de voorlopige oplevering verricht van schoolgebouw # vier. Van die vier gebouwen is er een geplaatst door de overheid, als bijdrage aan onze inspanning.

Van het overgebleven bedrag van het budget wordt momenteel, op verzoek van de schoolleiding, een meeting-hall, een overkapping geplaatst. Bestemd als lunch- en vergaderruimte voor de leraren, verkooppunt voor lunches aan de kinderen, een plek om te vertoeven zonder invloed van zon of regen.

 

In december 2016 werd aan de zusterorganisatie en de leiding van het eiland, wegens het bereiken van de overeengekomen 10-jaars periode van dit project, gesproken over een 5-jarig vervolg en de voorwaarden, daaraan verbonden. Daarover zal in 2017 nader worden gesproken.

 

Bij voortgang, zal op de boerderij, het accent blijven liggen op het gebied van community-work, ondersteund door onze stichting; allereerst door herstel van de stormschade aan de gebouwen.

 

Daarnaast zullen andere projecten worden opgestart daar waar dit zinvol kan zijn voor de reeds bestaande projecten of een goede aanvulling daarop kunnen zijn. Het realiseren van een woning met kantoor- en opslagfaciliteit, ook bestemd als kostgangers-adres voor studenten van het eiland,  staat op het programma voor 2017/2018. Hier zal ook de lokale stichting officieel worden geregistreerd.

 

In een aanvullend project voor de school willen we de school West African Examination Counsil proof maken,  voor een drietal vakken om te beginnen, tw:  General Science, Food & Nutrition en Agricultural Science. Dit door het leveren van voorgeschreven lesmateriaal.

 

Ook het bouwen van een opslagruimte voor de schooltuin-benodigdheden en afsluitbare kasten voor opslag van het leermateriaal zullen worden geleverd.

Daarnaast is de wens van de school enkele zonnepanelen en randapparatuur te ontvangen, alsmede enkele (tweedehands) laptops met engels-talige software,; een eerste aanzet voor IT-onderwijs.
 

Ook het bouwen van een ambulance carport met gedeeltelijke ommuring, in samenwerking met studenten van het Graafschap College  uit Doetinchem staat in de boeken voor juni 2017.

 

Wat ook in beeld zal komen is de slechte staat van het dak van de Clinic en het naderend eind van de levensduur van het battery-pack van deze instelling.

 

Ook zal in 2017 de huisarts die door ons gesponsord op de universiteit ter plaatse een opleiding volgt, zijn opleiding afronden; hij zou dan volgens afspraak met het Ministry of Health & Social Welfare  in de Clinic te werk worden gesteld. Er loopt echter nog steeds een dispuut met het Ministerie/Universiteit over onze toegezegde financiële bijdrage. Als dit is geregeld, de plaatsing een feit, komt ook hier noodzakelijke huisvesting in beeld.

 

Fondsen komen uit prive giften van de oprichter, maar ook van externe bronnen, particulieren, bedrijven en derde stichtingen. Dat is met name het geval als er specifieke projecten worden opgezet en uitgevoerd. Alle donateurs van specifieke projecten, ontvangen na afsluiting gespecificeerde financiële gegevens en verantwoordingen.

 

Het bestuur is nog actief in dezelfde samenstelling als sinds de oprichting in 2006 en houden regelmatig voortgangsbesprekingen en controleert gezamenlijk de activiteiten en uitgaven.

 

Een uitgebreide boekhouding wordt bijgehouden, zowel in Nederland als Gambia, onder verantwoording van het bestuur en de penningmeester en zij worden daarin belangeloos ondersteund door Accountants Mazars NV te Amsterdam.

 

 

Naarden, 29 maart  2017